O KANCELARII KAROL RÓG


KAROL RÓG


Kancelaria Radcy Prawnego Karol Róg jest kancelarią, która została utworzona w 1999 roku. Mimo, że Kancelaria znajduje się w Gdańsku, swoim zasięgiem działania obejmuje teren Polski. Radca Prawny prowadzący Kancelarię, pracownicy i osoby współpracujące posiadają duże doświadczenie oraz wiedzę zdobytą w ciągu wielu lat świadczenia usług prawnych. W Kancelarii zatrudnieni są radcy prawni, aplikanci i prawnicy specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa.

Oferta Kancelarii Radcy Prawnego Karol Róg adresowana jest w pierwszej kolejności do przedsiębiorców, w tym w szczególności spółek prawa handlowego, indywidualnych osób prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni a także do wspólnot.

 

Witam

„Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą. Liczę, że będą Państwo zainteresowani współpracą z nami i obdarzą nas takim zaufaniem, jak dotychczasowi klienci.”

KAROL RÓG

 

Zobacz czym się zajmujemy

Nasze usługi

 

DORADZAMY

REPREZENTUJEMY

NEGOCJUJEMY

POMAGAMY


Oferta Kancelarii Radcy Prawnego Karol Róg adresowana jest do przedsiębiorców, w tym w szczególności spółek prawa handlowego, indywidualnych osób prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni a także do wspólnot mieszkaniowych.

Pomoc prawna w zakresie prowadzonej obsługi prawnej odbywa się poprzez:

 • Konsultacje,
 • Udzielanie porad prawnych,
 • Udział w negocjacjach,
 • Reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 • Sporządzanie pozwów o zapłatę we wszystkich rodzajach postępowań.

Pomoc prawna świadczona jest w postaci kompleksowej obsługi prawnej. Przyjmujemy również zlecenia na pojedyncze usługi.


Oferujemy doradztwo i obsługę prawną w zakresie:
Prawa Handlowego – zakładanie spółek prawa handlowego, obsługa prawna spółek prawa handlowego, przekształcanie spółek, opracowywanie umów.
Prawa Cywilnego – pełna obsługa w zakresie prawa cywilnego, windykacja należności, zawieranie ugód, mediacja, dochodzenie odszkodowań.
Prawa Pracy – pełna obsługa w zakresie stosunków pracowniczych.
Prawa Gospodarczego – przygotowywanie i opiniowanie projektów umów gospodarczych, przygotowywanie i opiniowanie projektów decyzji gospodarczych, w zakresie skutków prawnych tych decyzji, opiniowanie sytuacji prawnej strony w kontekście jej praw i obowiązków cywilnoprawnych i publicznoprawnych, reprezentowanie w postępowaniach przed sądami i organami administracji państwowej.
Prawa Autorskiego – przygotowywanie umów, konsultacje prawne.
Prawa Upadłościowego i Naprawczego – przygotowywanie wszelkich dokumentów w ramach postępowania upadłościowego i naprawczego, konsultacje prawne.
Prawa Zamówień Publicznych – przygotowywanie dokumentów w postępowaniu przetargowym, konsultacje prawne, przygotowywanie protestów i odwołań.
Postępowania Spadkowego – kompleksowa obsługa prawna postępowań spadkowych.
Prawa Spółdzielczego – kompleksowa obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych.

Sposoby rozliczenia z klientem

Wynagrodzenie


WYNAGRODZENIE


Nasze honorarium określamy w zależności od skomplikowania problemu prawnego i uzgadniamy je każdorazowo z klientem w zawartej z nim umowie. Zapraszamy na bezpłatne pierwsze spotkanie, na którym pomożemy Państwu wybrać najlepszą formę rozliczania się z nami, która może odbywać się według:

 • Liczby przepracowanych godzin,
 • Ustalonego miesięcznego ryczałtu.

Z naszych usług skorzystali

Nasi klienci


Spółdzielnie mieszkaniowe

 • Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej, Gdynia
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŻABIANKA”, Gdańsk
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSIEDLE MŁODYCH”, Gdańsk
 • Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”, Gdańsk
 • Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zaspa”, Gdańsk
 • Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Gdańsk
 • Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ŻUŁAWY, Cedry Wielkie
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Cypriana Kamila Norwida, Gdynia
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa DOKER, Gdańsk
 • i inne…

Wspólnoty mieszkaniowe

 • Wspólnota Mieszkaniowa ul. Anny Jagiellonki 20-28, Gdańsk
 • Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grunwaldzka 74, Gdańsk
 • Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grunwaldzka 79, Sopot
 • Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kłajpedzka 7, Gdynia
 • Wspólnota Mieszkaniowa Willa Marianna, Gdynia
 • Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niepodległości 648, Sopot
 • Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle Marii Ludwiki, Sopot
 • Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zygmunta Augusta 6, Gdynia
 • Wspólnota Mieszkaniowa TRE MAGGIO, Sopot
 • Wspólnota Mieszkaniowa ul. Polna 54, Sopot
 • i inne…


Klienci biznesowi

 • ZYMETRIC Sp. z o.o. Marki
 • NABILATON Sp. z o.o. Marki
 • AIRCON Sp. z o.o. Marki
 • ARTCOMFORT Sp. z o.o. Warszawa
 • Agencja Ochrony Osób i Mienia GRUPA GROM Sp. z o.o. Kowale
 • Prandelli Polska Sp. z o.o., Gdańsk
 • Spójnia SC, Gdańsk
 • GROSZ SERWIS Sp. j. Sopot
 • Jachtklub Morski „Neptun” Gdańsk
 • TIMELESS, Gdynia
 • i inne…

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt


Kancelaria Radcy Prawnego

 

Karol Róg